Velkommen til Annelise Bruns nettstedTegningens intimitet og spontanitet fascinerer meg.

I en rytme bruker jeg kroppen, hendene og fingrene til å sanse, forme og bygge opp tegningen lag på lag.

Fragmenter vokser frem, søkende etter stemninger og nye relasjoner.

Med kull, kritt og pastell kan jeg gå i dybden og skape et større samspill mellom stofflighet og strek.


^ Topp
Neste side: Utstillinger